V. Pushkin, Housing, 1982

Housing esate „Corns“

V. Khoruzhey ulitsa 10k1 - 24k2

1982 - 1997

V. Pushkin


© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 112 Orte, 1543 Bauten, 117 Objekte