G. Sysoyev et al., housing estate, 1976


Housing estate

Nezavisimosti prospekt 131 - 157

1976

G. Sysoyev, I. Popova, I. Zhuravlyov© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 112 Orte, 1543 Bauten, 117 Objekte