V. Malyshev, cinema, 1975

October Cinema

Nezavisimosti prospekt 73

1975

V. Malyshev


© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 111 Orte, 1497 Bauten, 112 Objekte