V. Malyshev, cinema, 1975

October Cinema

Nezavisimosti prospekt 73

1975

V. Malyshev


© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 112 Orte, 1543 Bauten, 117 Objekte