Malyshev, Filimonov, Sports palace, 1966

Sports Palace

Probediteley prospekt 4

1966

V. Malyshev, S. Filimonov


© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 112 Orte, 1543 Bauten, 117 Objekte