Zhlobo et al., Slyepnya Water System, 1977


Slyepnya Water System

1977 - 1985

N. Zhlobo, B. Yurtin, L. Zhlobo, V. Shilnikovskaya, L. Belyakova, D. Gerashchenko

© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 112 Orte, 1546 Bauten, 118 Objekte