V. Malyshev, Institute, 1978

House of Design Institutes

Probediteley prospekt 23

1978

V. Malyshev


© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 112 Orte, 1543 Bauten, 117 Objekte