Shamray et al., Office, 1990

Belorussian Railway administration

Privokzalnaya Ploshchad

1990

Ya. Shamray, Ye. Vasilyev, E. Kagan, B. Spichak


© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 112 Orte, 1543 Bauten, 117 Objekte