Rubanenko et al., Residential, 1954


Residential Complex

Privokzalnaya Ploshchad 13 - 15, Kirova ulitsa 1 - 6

1954

B. Rubanenko, L. Golubovsky, A. Karabelnikov, L. Usova, V. Gershchenko

© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 112 Orte, 1546 Bauten, 118 Objekte