L. Moskalevich et al., Institute, 1979

Training Institute of national economy workers

Moskovskaya ulitsa 17

1979

L. Moskalevich, Yu. Grigoryev, G. Laskavaya, V. Kopylov


© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 112 Orte, 1543 Bauten, 117 Objekte