Khrshchanovich, Langbard, House of Red Army, 1939

House of the Red Army

Krasnoarmeyskaya ulitsa 3

1939

K. Khrshchanovich, I. Langbard


© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 111 Orte, 1497 Bauten, 112 Objekte