Gerashchenko, Zamarayev, House of Models, 1968

House of Models

Rakovskaya ulitsa 2, Minsk

1968

V. Gerashchenko, S. Zamarayev


© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 111 Orte, 1497 Bauten, 112 Objekte